მთავარი სერვისები

კონსულტაციის დაგეგმვა

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიზანია აუდიტორმა გამოთქვას მოსაზრება სამართლიანად ასახავს თუ არა, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით სუბიექტის მიერ მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება საქმიანობის შედეგებს, ფინანსურ მდგომარეობასა და ფულად ნაკადებს შესაბამისი სტრუქტურული საფუძვლების შესაბამისად.

პროფესიონალიზმი, საქმისადმი ერთგულება, კონფიდენციალურობა და გამოცდილება ეს არის ის მთავარი ფასეულობები რაზეც არის დაფუძნებული ჩვენი მიდგომები და სამუშაო კულტურა.

მომსახურების გაწევის ფარგლებში უზრუნველყოფილია პარტნიორის და სხვა გამოცდილი კადრების შესაბამისი ჩართულობა პროექტის მიმდინარეობისას, ჩვენთვის ყველა სუბიექტი ვისაც ვემსახურებით ერთნაირად მნიშვნელოვანია და თქვენ ყოველთვის გექნებათ იმის განცდა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი გამოცდილი თანამშრომლები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციებს და დახმარებას წლის ნებისერ მომენტში მიუხედავად იმისა დასრულებულია თუ არა მომსახურების გაწევა.

ჩვენ ვემსახურებით როგორც დიდი ზომის კომპანიებსა და ჯგუფებს ასევე მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს სხვადასხვა სექტორებში როგორიცაა საცალო ვაჭრობა,  წარმოება, მომსახურება, მშენებლობა და ასე შემდეგ.