შევქმნათ
უკეთესი მომავალი
მარწმუნებელი მომსახურეობა

Ecovis-ის გთავაზობთ ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშებისა და რეპორტინგის პროცესის დამოუკიდებელ, ობიექტურ შეფასებას.

ფინანსური აუდიტის მიზანია გონივრული რწმუნების მოპოვება იმაზე, რომ ფინანსური ანგარიშგება მთლიანობაში თავისუფალია არსებითი უზუსტობებისგან და ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად არის წარმოდგენილი.

Ecovis ATA Finance გთავაზობთ:

- აუდიტის ჩატარებას აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ დამტკიცებული აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) შესაბამისად.- შევისწავლით ა...

კომპილაცია

კომპილაციური გარიგებების შესრულების მიზნია, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სფეროში არსებული ჩვენი ცოდნის და გამოცდილების გამოყენებით, გაგიწიოთ მომსახურეობა ფინანსური ინფორმაციის მომზადებასა და წარდგენაში, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის სათანადო საფუძვლების შესაბამისად.

Ecovis ATA Finance გთავაზობთ:

-მომსახურეობა კომპილაციური გარიგების შესრულებისას დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტის (დმსს) 4410 - "კომპილაციური გარიგებები" თანახ...

წინასწარ შეთანხმებული პროცედურები (AUP)

შეთანხმებული პროცედურების ჩატარების მიზანია აუდიტორმა ჩაატაროს ისეთი აუდიტორული პროცედურები, რომლებზეც აუდიტორი და სუბიექტი არიან შეთანხმებული -აუდიტორმა წარადგინოს ანგარიში აღმოჩენილ ფაქტებზე.

Ecovis ATA Finance გთავაზობთ:

სრულად ნახვა კონსულტაციის დაგეგმვა

ჩვენ გვენდობიან
კონტაქტი
დაგვიკავშირდით
ლორემ იპსუმ პოლიციელმა მამაშენის პედაგოგებს სომ ნაცოლარი ახირებული წაგვართმევ მიბნედილ აინტერესებსო.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები
აფაქიძის ქ.11
ტიფლის ბიზნეს ცენტრის მე-11 სართული
თბილისი

+995 32 24 32 28
tbilisi@ecovis.ge
სამუშაო საათები:
ადგილობრივი დრო
ორშაბათი - პარასკევი: დილის 10:00 საათიდან საღამოს 19:00 საათამდე

UTC
+4 საათი
+4 საათი (CEST)
CEST: ცენტრალური ევროპის ზაფხულის დრო