შევქმნათ
უკეთესი მომავალი
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიზანია აუდიტორმა გამოთქვას მოსაზრება სამართლიანად ასახავს თუ არა, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით სუბიექტის მიერ მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება საქმიანობის შედეგებს, ფინანსურ მდგომარეობასა და ფულად ნაკადებს შესაბამისი სტრუქტურული საფუძვლების შესაბამისად.

პროფესიონალიზმი, საქმისადმი ერთგულება, კონფიდენციალურობა და გამოცდილება ეს არის ის მთავარი ფასეულობები რაზეც არის დაფუძნებული ჩვენი მიდგომები და სამუშაო კულტურა.

მომსახურების გაწევის ფარგლებში უზრუნველყოფილია პარტნიორის და სხვა გამოცდილი კადრების შესაბამისი ჩართულობა პროექტის მიმდინარეობისას, ჩვ...

კომპილაცია და რეპორტინგი

 

კომპილაციური გარიგებების შესრულების მიზანია, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფეროში არსებული ჩვენი ცოდნის და გამოცდილების გამოყენებით, სუბიექტებს დავეხმაროთ ფინანსური ინფორმაციის მომზადებასა და წარდგენაში, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის სათანადო საფუძვლების შესაბამისად.

კომპილაციური ტიპის გარიგებებზე განსაკუთრებით გაიზარდა მოთხოვნა უკანასკნელი წლების განმავლობაში რადგან მესამე ზომითი კატეგორიის საწარმოებს მოეთხოვებათ როგორც მინიმუმ მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი არააუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნება.

სრულად ნახვა კონსულტაციის დაგეგმვა

შეთანხმებული პროცედურები (AUP)

 

შეთანხმებული პროცედურების ჩატარებაზე გარიგების მიზანია აუდიტორმა ჩაატაროს ისეთი აუდიტორული პროცედურები, რომლებზეც აუდიტორი, სამეურნეო სუბიექტი და რომელიმე შესაფერისი მესამე მხარე იყვნენ შეთანხმებულები, და წარადგინოს ანგარიში აღმოჩენილ ფაქტებზე. 

ამ შემთხვევაში კონსულტანტი უბრალოდ წარადგენს ანგარიშს შეთანხმებული პროცედურების ჩატარებისას აღმოჩენილ ფაქტებზე და არ ხდება რწმუნების გამოხატვა.  ამის ნაცვლად ანგარიშში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია ჩატარებული პროცედურების და აღმოჩე...

შეფასება და ინვენტარიზაცია

აქტივების შეფასება

ქონების შეფასება (ღირებულების დადგენა) შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა საჭიროებისთვის, მაგალითად: ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის (IFRS), აქტივის ღირებულების დადგენის მიზნით, დამკვეთისთვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, საბანკო და საგადასახადო გირავნობის უზრუნველყოფის მიზნებისთვის, კომპანიის საწესდებო კაპიტალში შეტანის, ან დავების სასამართლოში გადაწყვეტის მიზნებისთვის. თავის მხრივ, შეფასებული ღირებულება შეიძლება იყოს საბაზრო, რეალური (სამართლიანი), საინვესტიციო და ა.შ..

Ecovis Georgia გთავაზობთ - შეფასების საე...

ჩვენ გვენდობიან
კონტაქტი
დაგვიკავშირდით
ლორემ იპსუმ პოლიციელმა მამაშენის პედაგოგებს სომ ნაცოლარი ახირებული წაგვართმევ მიბნედილ აინტერესებსო.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები
აფაქიძის ქ.5
ტიფლის ბიზნეს ცენტრის მე-11 სართული
თბილისი

+995 032 243 22 81
tbilisi@ecovis.ge
სამუშაო საათები:
ადგილობრივი დრო
ორშაბათი - პარასკევი: დილის 10:00 საათიდან საღამოს 19:00 საათამდე

UTC
+4 საათი
+4 საათი (CEST)
CEST: ცენტრალური ევროპის ზაფხულის დრო