ივანე კუტიბაშვილი

მმართველი პარტნიორი

განათლება

1997 - 2001 ბაკალავრი - საბანკო საქმე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2001 - 2003 მაგისტრი - საბანკო საქმე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


პროფესიული გამოცდილება

2019 - მინდინარე მმართველი პარტნიორი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები

2017 - 2019 მთავარი ფინანსური ოფიცერი

სს სპარი საქართველო

2015 - 2017 პარტნიორი, აუდიტორი

შპს ბიდიო

2013 - 2015 აუდიტის დირექტორი

შპს ბიდიო